0

Η διαφήμιση είναι η μεγαλύτερη μορφή τέχνης του 20ού αιώνα.