0

Μια ωραία εικόνα είναι καλύτερη από έναν μεγάλο λόγο.