Γούντι Άλεν
Wynik 5 / 5 na podstawie 1 oceny.

Informacje o autorze
Γούντι Άλεν

Brak informacji o autorze.

Nowo dodane książki
Γούντι Άλεν (BOOKS)

Nikt jeszcze nie dodał
książki tego autora

Nowo dodane cytaty
Γούντι Άλεν

0

Υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι: οι καλοί και οι κακοί. Οι καλοί κοιμούνται καλύτερα, αλλά οι κακοί φαίνεται ότι περνούν καλύτερα ξύπνιοι.

Na świecie są dwa rodzaje ludzi: dobrzy i źli. Dobrzy ludzie dobrze śpią, za to wydaje się, że źli lepiej bawią się na jawie.

Na tomto svete sú dva typy ľudí - dobrí a zlí. Tí dobrí lepšie spia a tí zlí sa ďaleko radšej prebúdzajú.

Kétféle ember létezik: a jó és a rossz. A jó ember jobban alszik, viszont úgy néz ki, a rosszak jobban élvezik az ébrenlétet.

0

Υπάρχουν και χειρότερα πράγματα απ' το θάνατο. Όποιος έχει περάσει μια βραδιά μ' έναν ασφαλιστή με καταλαβαίνει.

There are worse things in life than death. If you've ever spent an evening with an insurance salesman, you know what I'm talking about.

Es gibt schlimmere Dinge als den Tod. Wer einmal einen Abend mit einem Versicherungsvertreter verbracht hat, weiss genau, was ich meine.

Rosszabb dolgok is vannak a halálnál: aki valaha is együtt töltött egy estét egy biztosítási ügynökkel, tudja, hogy mire gondolok.