Μάρσαλ Μακ Λούαν
Wynik 5 / 5 na podstawie 1 oceny.

Brak portretu

Informacje o autorze
Μάρσαλ Μακ Λούαν

Brak informacji o autorze.

Nowo dodane książki
Μάρσαλ Μακ Λούαν (BOOKS)

Nikt jeszcze nie dodał
książki tego autora

Nowo dodane cytaty
Μάρσαλ Μακ Λούαν

0

Όλη η διαφήμιση διαφημίζει τη διαφήμιση.

Wszystkie reklamy reklamują reklamowanie.

All advertising advertises advertising.

0

Η διαφήμιση είναι η μεγαλύτερη μορφή τέχνης του 20ού αιώνα.

Reklamy są malarstwem naskalnym XX wieku.

Os anúncios são a arte da caverna do vigésimo século.

Ads are the cave art of the twentieth century.

Рекламные объявления — это наскальные рисунки ХХ века.