Σιμωνίδης ο Κείος

Informacje o autorze

Σιμωνίδης ο Κείος
Wynik 0 / 5 na podstawie 0 ocen.

Brak portretu

Informacje o autorze
Σιμωνίδης ο Κείος

Brak informacji o autorze.

Nowo dodane książki
Σιμωνίδης ο Κείος (BOOKS)

Nikt jeszcze nie dodał
książki tego autora

Nowo dodane cytaty
Σιμωνίδης ο Κείος

0

ὦ ξεῖν', ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε κείμεθα τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι.

Powiedz, przechodniu, Sparcie, że widziałeś tu nas poległych w imię posłuszeństwa świętym prawom ojczyzny.